Filosofie BJP

Filosofie naší značky je definována v podobě Poslání, Vize a Hodnot.

tvar

Ty mají klíčový význam pro dlouhodobý úspěch značky. Jsou kotvou i kompasem, pomáhají nám dělat správná strategická rozhodnutí, kterým směrem se rozvíjet, na které výrobky a činnosti se zaměřit a které opustit. Říkají nám, co je s námi v souladu a co už překračuje naše hranice. Pomáhají značce být konzistentní a vytvářet pozitivní obraz v hlavách zákazníků.

Poslání

Poslání

Inspirovat lidi k nalezení své osobní cesty pro naplňování jejich maximálního potenciálu a bytí v pravdě.

Mise, tedy naše poslání, je nadčasové, trvalé. Je to ideál, ke kterému dlouhodobě směřujeme. Jeho naplňování dává naší práci smysl. Je důvodem, proč to vše děláme.

Smysluplnost práce pro značku se silným, autentickým posláním k ní přitahuje kvalitní lidi, kteří se cítí motivovaní k jeho neustálému naplňování. Takoví lidé pak při práci zažívají něco, čemu říkáme tzv. flow, tedy pocit štěstí při práci a radost z tvoření. Inspirující poslání má pozitivní efekt i na týmovou spolupráci. Děláme-li něco pro ostatní, pracujeme-li pro vyšší cíl, který nás přesahuje, zvyšuje to naši spokojenost, kreativitu a chuť pracovat společně.

 
Vize

Vize

Vybudovat akademii a komunitu pro podporu talentů i všech lidí se zájmem o rozvoj svého maximálního potenciálu a inspirovat k cestě mistrovství a mindsetu bojovníka.

Stejně jako naše mise i vize udává naší firmě směr, pomáhá jí dělat správná strategická rozhodnutí a nastavit celou její organizaci. Na rozdíl od mise, která nám říká PROČ to děláme, odpovídá mise na otázku JAK to děláme. Je tedy již konkrétnější a o něco více nám definuje charakter naší značky.

 
Hodnoty

Hodnoty

Naše hodnoty vycházejí ze samurajského kodexu Bušidó:

Klíčové hodnoty tvoří základ, který definuje způsob podnikání a chování firmy/značky uvnitř i navenek. Jsou trvalé a neměnné. Pouze, když jimi opravdu žijeme a nevzdáme se jich ani v situaci, kdy to pro nás znamená nevýhodu nebo dokonce ztrátu, mají opravdu smysl a dlouhodobě firmě pomáhají.

1|7

Klidná mysl, správné rozhodnutí, správný postoj

Jednáme správně a čestně – jak v boji, tak v každodenním životě. Když musíme zvítězit, zvítězíme nehledě na oběti, jaké to přinese. Když musíme zemřít, zemřeme. Bojovník je sám se sebou tak vyrovnaný, že může zemřít kdykoli a položit oběť za cokoli. Má vše v životě srovnané.

2|7

Statečnost a odvaha zabarvená hrdinstvím

S odvahou překonáváme všechny překážky a diskomfort. Držíme v sobě dobro a jednáme správně. Svádíme neustále boj k naplnění svého maximálního potenciálu. Máme tak odvahu čelit nepříznivým životním situacím. Bojovník je vždy vyrovnaný – i tváří v tvář nebezpečí či smrti.

3|7

Správné chování, pravdivost

Držíme hodnoty za všech okolností a po celou dobu cesty. Žijeme a konáme v pravdě. Jsme spravedliví a jednáme s ohledem na druhé. Víme, že je stále potřeba vychovávat jak sebe, tak celý svět. Držíme proto neustále morální kompas v pozoru. Nad sebou i nad svojí komunitou a společností. Víme, že všichni děláme chyby. Je ale důležité se z nich poučit. Proto si hodnoty neustále navzájem připomínáme.

4|7

Dobrosrdečnost, všeobjímající láska

Díváme se na svět skrze optiku dobrosrdečnosti a laskavosti. Odpouštíme sobě i ostatním. Pomáháme těm, kdo potřebují pomoct. Když uděláme přešlap, odpustíme si. Víme, že nemůžeme zatratit sami sebe ani ostatní. Život v zatracení je skomírání. Proto to zkoušíme pořád znovu.

5|7

Naprostá upřímnost

Je pro nás nejdůležitější. Absolutní upřímnost k sobě i ke světu. Neuhýbat, protože i malý odklon od pravdy se časem stává obrovský. I když se něco neříká lehce, snažíme se přiblížit maximálně upřímnosti. Když zjistíme, že naše představa sebe sama je mylná, tak ji rozbijeme. Jen tak se dostaneme k čistému pramenu. Nepravda zatemňuje obzor, činy a celou životní cestu.

6|7

Čest a sláva

Jsme v souladu s tím, že i veškeré věci velkého světa jsou v pořádku. Jsme uctiví a držíme čest za všech okolností. Usilujeme o svou vlastní čest a neustálé zlepšování se. Uznáváme a respektujeme ostatní. Víc konáme než mluvíme. Skrze konání nacházíme sebe sama.

7|7

Loajalita a oddanost k tomu, co přijmeš za svou cestu

Poslední pravidlo podtrhává všechna předchozí. Co přijmeme, tomu se podřídíme bez ohledu na okolnosti. Bez ohledu na to, jestli se nám chce nebo se nám to zrovna hodí. Jdeme a uděláme, co je třeba. I když mysl osciluje nahoru a dolů, držíme si jednu cestu a veškerou energii dáváme jedním směrem. Jen tak můžeme maximalizovat svůj potenciál.

 
Archetyp

Vize

Archetypy nám umožňují propojit se na velice hluboké emoční rovině a archetypální příběh rezonuje na té nejosobnější úrovni. A díky tomu se vytváří velmi hluboká a také velmi rychlá identifikace se značkou. Tyto vztahy navíc vykazují vysokou loajalitu.

Hrdina nebo také bojovník je odvážný, sebevědomý a bojuje proti zlému. Komunikuje cílevědomě, kompetentně a odvážně. Orientuje se na dosažení cíle. Chce zlepšit svět, ve kterém žijeme. Je ambiciózní, snaží se posouvat (nejen) své hranice.

1|7

Moto

Kde je vůle, tam je cesta.

2|7

Největší touha

Splnit závazek, neohrožené činy

3|7

Největší obava

Zranitelnost, slabiny, zbabělost.

4|7

Strategie

Být silný a co nejvíce kompetentní.

5|7

Slabá stránka

Arogance, vyhledávat stále nové bitvy.

6|7

Slovní asociace

Síla, určení, akce, tvrdá práce, dopad, výzva, překonání, ultimátní, vítězství, mistrovství, přímost.

7|7

Typy

Hrdina, válečník, atlet, osvoboditel.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz